Ringstedgade 5

foto KB - 2015

Ringstedgade 5 kan man ikke finde i vejviseren  -  adressen har ikke eksisteret siden 1961, hvor bygningerne på stedet måtte vige for en nyetableret indkørsel til en af byens store parkeringspladser Schmeltz Plads.


På gavlen af Ringstedgade nr. 3 har de gamle bygninger sat deres tydelige aftryk. Ringstedgade 3 blev  -  ligesom den øvrige del af "Farver Hammers Gaard" - fredet i 1979, og det var en del af fredningsplanen, at det fortsat skal være synligt, at der "i gamle dage" her var et lavt byggeri - det kunne stadig ses meget tydeligt på gavlen, selv om der var gået en del år siden nedrivningen.


De lave bygninger var en del af en større naboejendom mod syd - nedrivningen af denne ejendom var altså kun delvis, og resten af ejendommen står fortsat - i 2020 kendt som "Designcenter" med adressen Ringstedgade 7.foto KB - 2015

Foto Roskilde Tidende dec. 1961

De to forretninger der forsvandt omkring 1961: slagtermester Baasch og Frugtbørsen

foto familien Lützhøft i 1950'erne

foto fra et sted mellem 1911-1919

Stlllet til rådighed af Søs Helle Frimann Madsen


I perioden omkring 1909 - 1919 var der en slagter- og viktualieforretning på stedet, og naboen var Julius Andersens tobaksforretning, som tilsyneladende også solgte blade og postkort.


I 2016 fortæller Søs Helle Frimann Madsen:


"Det var mine oldeforældre Aksel og Karen Madsen der havde slagter- og viktualieforretningen i Ringstedgade 5 i begyndelsen af 1900'tallet.

Det har været fra ca. 1909 og ti år frem til 1919, hvor de afhændede butikken og flyttede til Gundsømagle og blev gårdejere.


Det er min oldemor vi kan se stå i døren til butikken. Hun var egentlig uddannet mejerist, men var med til at passe forretningen, ikke mindst når oldefar kørte med sin hestevogn til Kattinge og Kornerup for at sælge sine varer.


Hesten stod i baghaven når den ikke var på arbejde."

I maj 1904 kunne man både i Roskilde Avis og Roskilde Dagblad se, at der Kristi Himmelfartsdag åbnede en ny restauration i Roskilde - og det med Roskildes smukkeste restaurationshave og keglebane. Det blev nu ikke til nogen lang levetid, for der må være sket en ombygning af ejendommen omkring 1909, hvor 2 nye detalihandlere overtager.

Navnet "Roarslund" lever dog videre i mange år et andet sted i byen, nemlig i Jernbanegade 19.

Roskilde Dagblad 11. maj 1904

På det område, som vi i dag kender som hjørnet af Skomagergade fra nr. 31 og noget hen ad Ringstedgade, blev der omkring år 1100 opført en kirke med navnet "Sankt Budolfi kirke". Kirken blev nedrevet i 1523 efter en brand.


I forbindelse med en påtænkt udvidelse af ejendommen Skomagergade 31, blev der foretaget arkæologiske udgravninger. ( se ROMU -Årsskrift fra Roskilde Museum 1988 - Michael Andersen og Hans Stiesdal skriver om Sct. Budolfi kirke i Roskilde). Kirken og dens kirkegårds eksistens var kendt, men udgravningerne gav ny viden, og det betød bl.a. at byggeplanerne måtte justeres.

I bogen "Roskilde Bys Historie indtil 1536" udgivet af Historisk Samfund for Roskilde Amt på Roskilde Museums forlag, fortæller Michael Andersen om Sankt Budolfi Kirke.


Den tegnede rekonstruktion er IKKE Sankt Budolfi kirke, men Sankt Laurentii Kirke, hvis rester ligger usædvanlig flot bevaret under Stændertorvet.  Det antages at de to kirker har været udformet meget lig hinanden, dog med den forskel, at Sankt Budolfi kirke har været noget større

Tegning : Mogens Suhr Andersen 1988

Igen - rekonstruktionen viser Sankt Laurentii kirke, men antages lige så godt at kunne vise Sankt Budolfi kirke.


Kirken var ikke forsynet med stole eller lignende, men til dem der ikke kunne stå op under messen, var der murede vægbænke.


På hver side af korbuen har der stået et sidealter

Tegning : Mogens Suhr Andersen 1988

Udgravningerne ved Sankt Budolfi kirkegård frembragte bl.a. en muret kiste af tegl fra anden del af 1100-tallet.


Ved siden af ses en begravelse i en nu formuldet trækiste.


I baggrunden ses kirkens sodsværtede apsismur, som muligvis er et vidnesbyrd om kirkens brand i 1523

Foto Michael Andersen, Roskilde Museum 1988

Ringstedgade 5