Lille Maglekildestræde

Lille Maglekildestræde

Foto KB - 2016

Foto KB - 2016

Foto Kasper Jørgensen 2017

Strædet findes på Peder Resens kort, men det er ikke navngivet.


Det er det på kortet fra 1791, hvor navnet Lille Maglekildestræde dermed er slået fast som det ældst kendte navn på dette stræde, som godt kan være gammelt, for det har ført direkte fra Domkirkens område ned til det frådstensbrud, der var i 1000 - tallet ved Maglekilde.


Svend Nordmans domkirke og byens andre kirker er antagelig alle lavet af frådsten, så det må have været vigtigt med et stræde ned til bruddet, og samtidig til Maglekilde, byens vandrigeste kilde, hvor man også klarede sin storvask.

Strædet kan have været kongsgårds-områdets grænse mod nord, men det vides ikke, ligesom det kun er en antagelse, at navnet, Lille Maglekildestræde, er strædets oprindelige navn.
 Beskrivelsen stammer fra Lotte Fangs udgivelser om "Roskildes gader og stræder", og den tilpasses løbende, når der er anledning hertil.