Maglekildevej

Maglekildevej

Foto KB - 2016

Følgende  er p.t. beskrevet:


MAGLEKILDE                                                              
Foto KB 2016

Beskrivelsen stammer fra Lotte Fangs udgivelser om "Roskildes gader og stræder", og den tilpasses løbende, når der er anledning hertil.

Hvor gammelt gadeforløbet er, vides ikke.


Det ældste navn: Store Maglekilde stræde stammer fra 1700-tallet og det kan kun være Roskildes vandrigeste kilde, Maglekilde, som har givet gaden det navn. Gaden findes ellers på Peder Resens kort fra 1677, men desværre, uden navn. Store Maglekildestræde omfattede foruden Maglekildevej også oprindelig Blågårdsstræde. Denne del af vejforløbet fik selvstændigt navn fra 1850.


Hvornår Store Maglekildestræde har skiftet navn, vides ikke bestemt, men mellem 1896 og 1904 er det sket. På kortet fra 1870 ses det tydeligt, at der er stengærder, på begge sider af vejen. Endnu er der stengærde på den ene side af Maglekildevej, og det er nok byens interessanteste gærde, da det indeholder en lang række tilhuggede frådsten, sten som antagelig har været brugt i en af Roskildes nu nedrevne kirker, måske Sankt Mortens kirke, som vi ellers ved meget lidt om.


I 1868 står der på listen over gader, som inddrages i Roskilde kommune: Havnevejen fra Strandmøllen til Blågårdsstrædet. Det skal nok ikke betyde, at selve Maglekildevej ikke før har været regnet med til Roskilde, det gælder nok specielt vej forløbet fra Maglekildebakkens fod til Strandmøllen, det vil sige nuværende Havnevej.


1911 blev vejen udvidet på selve bakken til dens nuværende bredde  af 20 alen med to fortove hver på 4 alen. Det var en del af Blågårdsvænget, som blev inddraget til vej, og da niveauforskellen var for stor, måtte der bygges et tilhugget stengærde for at holde på jorden. Det blev lavet af kløvede kampesten og udført af  stenhugger Vilhelm Larsen fra Himmelev i perioden juli - september 1911. Denne udvidelse af gaden havde der været tale om i mange år, onde tunger ymtede noget om 15 år, nu blev den til noget gennem en bevilling på 5.400 kr.