Skomagergade 8

Skomagergade 8

Foto KB  2014

Ejendommen kan med ret stor sikkerhed skrives tilbage til meget tidligt i 1800'tallet. Ombygninger har fundet sted, men fremstår trods diverse moderniseringer ganske forbløffende, som den fremtrådte i 1880'erne.


Der har oprindeligt været to forretningslokaler i ejendommen, men i dag er de sammenlagt.


I dag findes i stueetagen en damemodeforretning med navnet Noa Noa, som på deres hjemmeside beskriver sig selv således:


"Noa Noa blev grundlagt i 1981 af brødrene Harald og Lars Holstein som et feminint og romantisk alternativ til tidens hårde og skarpt tegnede mode. Navnet Noa Noa betyder 'enkelt og harmonisk' på tahitisk og er indbegrebet af det feminine og bohemeinspirerede Noa Noa-univers. Kunstneren Paul Gauguins muse hed også Noa Noa."


Fra omkring 1938 og frem til 2003 var radio-og TV-forretningen Freddy Hansen en meget kendt og synlig del af Skomagergades østlige ende. 


I nogle få år afløste Elleys Bolig- og sengenyt indtil NoaNoa flytter ind i 2007


Der har været en bagerforretning i ejendommen fra 1857 og frem til 1930'erne - måske senere.Lokalhistorisk Arkiv - i 1970-erne

Freddy Hansen i Roskilde var en del af en mindre kæde af tilsvarende Radio/TV-forretninger, hvor de fire øvrige forretninger lå i København. Kæden indgik senere i "Fredgaard Radio", og facadeskiltet blev ændret i overensstemmelse hermed - og "Fredgaard"s forretning i Algade 26 lukkede.


"Fredgaard" fusionerede med FONA i 2001.


Da FONA etablerede sig lige over for i Skomagergade 5-7 i 2003, lukkede "Fredgaard" i Skomagergade 8 meget naturligt. 


I en årrække hørte Freddy Hansen til byens førende Radio og TV-forhandlere, og det var et sikkert "hit" blandt byens ungdom , at man kunne lytte til tidens musik i en pladebar.


Det var Freddy Hansens bror Maurice Hansen, der var bestyrer af forretningen, og han og fru Gerda havde privatbolig på 2. sal, hvor Gerda Hansen også havde indrettet en frisørsalon.


På 1. sal havde søskendeparret Inga og Niels Nilausen i disse år indrettet deres lægeklinik.Annonce o. 1939

Omkring 1939 finder man i et sanghæfte fra "Fjordvilla" en annonce, hvoraf det fremgår, at Freddy Hansen har haft andet end Radio/TV i varesortimentet.


Det var først i 1951 at Danmarks Radio begyndte at sende TV-programmer regelmæssigt, så inden da har det næppe været muligt at købe fjernsyn hos Freddy Hansen . Det fremgår ikke umiddelbart af annoncen, men hvis man kunne købe grammofonplader, mon så ikke radioer og pladeafspillere også var "på hylderne".


Freddy Hansen købte ejendommen i november 1937, og i april 1938 blev dørene til forretningen er slået op.


Freddy Hansen startede sin forretning i Roskilde nogle år før, og det var i Skomagergade 9, hvor annoncer om cykelforretningen kan ses i Roskilde Avis i 1934.

Byggesagsarkivet 1931

Der har indtil 1931 været 2 forretningslokaler i stueetagen.  I den østlige del har der været bageriudsalg siden 1857, hvor der blev etableret et bageri i baggården.


Der har været skiftende bagere på stedet:  Lawerentz - Lange-Carl Herbst - sønnen Wilhelm Herbst - Ranfelt - Chr. Nielsen og i 1925 er det bagermester Th. Jensen der erhverver ejendommen.


Tidligt i 1900'tallet er der indrettet guldsmedeforretning i den vestlige del.

I 1931 inddrager Th. Jensen det vestlige lokale -  guldsmed Axel Holger Hansens forretning -  og indretter et supplerende konditori.


Pudsigt nok blev både Th. Jensen og Axel Holger Hansen fuglekonger i fugleskydningsselskabet i hhv. 1932 og 1906. 


Th. Jensen valgte som motiv til sin skive at vise facaden på sin bagerforretning med tilhørende konditori, og som man kan se, at der er nøje overensstemmelse mellem bygningstegningen og den malede skive.Fugleskydningsskiven 1932  -  foto Bennie Hansen

foto fra "en byhistorie, Roskilde ved århundredeskiftet" - 1916

Svende og lærlinge hos Herbst - Foto i privat eje hos Christian Burchardt - 1905

Bageriet har ikke været nogen helt lille forretning - på billedet fra 1905 ses de ansatte svende og lærlinge med den moustageprydede mestersvend centralt placeret. 


Det var ikke hver dag man blev fotograferet, og på mange af den type billeder, er det "chefen" der placerer sig i midten.


Det er så ikke tilfældet her, og man for den tanke, at det kunne være fordi det er bagermesteren himself der agerer fotograf.


Denne tanke fordi Wilhelm Herbst senere drog i til København, hvor han etablerede en fotografisk virksomhed på Østerbrogade.


Du kan læse om hans "elektriske fotografvirksomhed" her


Bagermester Ranfelt erhverver ejendommen og bageriet i 1916 fra Wilhelm Herbst - og Ranfelt mener åbenbart at navnet Herbst er så indarbejdet, at han med fordel kan kalde sig Herbst's Eftf.


Der er stadig to forretningslokaler i stueetagen - og skiltningen efterlader ingen tvivl om, at der bor en guldsmed til venstre for bageriudsalget. Det er guldsmed Axel Holger Hansen, som havde sin forretning her frem til 1931. 


Axel Holger Hansen blev fuglekonge i fugleskydningsselskabet i 1906, og du kan på fugleskydningsselskabets hjemmeside her læse mere om Axel Holger Hansen og begivenheden.Guldsmed Axel Holger Hansen

Roskilde Dagblad 23. juni 1903

Fugleskydningsskiven 1906 foto Bennie Hansen

Lokalhistorisk Arkiv omkring 1905

Skomagergade 2, 4, 6 og 8.


Det er fra den tid, hvor det er Wilhelm Herbst, der driver bageriet i nr. 8, og i samme ejendom ligger der en broderiforretning som nabo.


Nr. 4 og 6 bliver nedrevet kort tid efter i 1907

Lokalhistorisk Arkiv - ca. 1880

Billedet er fra ca. 1880 - en bemalet fotografisk kopi fra Lokalhistorisk arkiv.


Man ser facaderne af Skomagergade 8, 10 og 12.


Bagermester Carl Herbst står i porten til sin ejendom nr. 8, som han erhvervede i 1874 fra bagermester Lange.

Herbst havde dog inden da drevet selve bageriet siden 1869, og til bagerforretningen hørte yderligere et bageriudsalg ved Hestetorvet


Lange havde selv erhvervet ejendommen af bagermester Lawerentz i 1865.


Lawerentz købte ejendommen tilbage i 1844 af murermester Broch, og der har så vidt vides ikke været noget bageri på stedet inden da.

Det fremgår af en omvurdering af ejendommen, at der indrettes bageri i foråret 1850.

Lawerentz havde et bageri på den anden side af gaden i Skomagergade 3, og han har åbenbart haft sine planer, men de blev først realiseret noget senere, for i april 1850 annoncerer Laverentz, at han har åbnet nyt bageri på "torvet 2" ( den midterste bygning af den i 1908 nedrevne torvekarrè).  Samtidig annonceres det, at bagermester Jens Christian Schmidt overtager bageriet i Skomagergade 3.


Lawerentz er dog kun nogle få år på torvet inden han flytter til sin egen ejendom i Skomagergade 8 - og pudsigt nok ser vi at bagermester Jens Christian Schmidt annoncere med at han nu har sit bageri på torvet - mon ikke også at han der overtager efter Lawerentz?Ejendommen indeholder to forretningslokaler, og udover bageriudsalget ser man manufakturhandler Jens Müllers forretning. Jens Müller blev senere en mangeårig graver ved Roskilde Domkirke.

Det er en nærliggende tanke at knytte navnet til Müller-familien, som senere etablerede sig med varehuset Mesenborg og manufakturhandlerforretningen Aage Müller lidt længere ned af Skomagergade, men der er så vidt vides ingen sammenhæng.


I perioden mellem 1865 og 1874 er lokalet mod vest udlejet til herreekviperingshandler Th. Rogers. Han erhverver i 1874 ejendommen Skomagergade 23 og flytter sin forretning hertil.