Ved Klostermuren 10-12

Ved Klostermuren 10-12

Foto KB 2016

Schmeltz Stiftelse - også kaldet den nye Schmeltz Stiftelse -  blev opført i 1942 som fribolig for 11 ugifte kvinder, og det var Roskilde Kommune der bestyrede denne stiftelse - tillige med den "gamle" Schmeltz Stiftelse fra 1899 i Allehelgensgade 6, som rummede 6 lejligheder på samme vilkår.


Der knytter sig dog en lidt speciel historie til bygningens navn, idet det i modsætning til Schmeltz Stiftelse i Allehelgensgade slet ikke er O.H. Schmeltz, der er den primære bidragyder ved finansieringen af byggeriet.


Historien er den, at O.H. Schmeltz i 1876 antog en handelslærling ved navn Carl Andersen til sin forretning på Rådhustorvet 6 (nu Stændertorvet 6).


Carl Andersen blev siden førstemand i forretningen, og overtog forretningsdriften i 1893, da O.H. Schmeltz lod sig pensionere i en alder af næsten 80 år. Carl Andersen overtager forretning og ejendom ved O.H. Schmeltz's død i 1898, og han fortsatte sin mentors enkle levevis - nu under navnet O.H. Schmeltz Eftf.


Carl Andersen var som Schmeltz ugift, og da Carl Andersen døde i 1926, testamenterede han 50.000 kroner til Schmeltz Stiftelse og ejendommen på Rådhustorvet til Roskilde Kommune, dog med nogle klausuler ved evt. salg af denne.


Kommunen solgte - ikke helt uventet for Carl Andersen - ejendommen, og det var for de testamenterede 50.000 kroner, nogle af midlerne fra kommunens salg af Rådhustorvet 6 i 1937, samt nogle af Schmeltz's legater, at den nye Schmeltz Stiftelse blev opført.


I 1997 besluttede Roskilde Kommune sig for at sælge begge stiftelser, og det skete i 1998 - 100 år efter Schmeltz død.

Foto Kasper Jørgensen 2016

Kun få Roskildensere er i nyere tid - og med god grund - som O.H. SCHMELTZ (1814-1898) blevet omtalt og mindet for sine betydelige økonomiske gaver til Roskilde by - gaver, som vi den dag i dag nyder godt af.


Det var dog først i 2014, at der for alvor blev sat et minde ved etableringen af "Schmeltz Have" i Allehelgensgade 6.


I daglig tale forbinder de fleste nok mere navnet med parkeringspladsen "Schmeltz Plads", og de to stiftelser i hhv. Allehelgensgade og Ved Klostermuren,  men O.H. Schmeltz var også manden der muliggjorde en meget presserende udvidelse af Allehelgensstræde, som nu kendes som Allehelgensgade. Schmeltz var initiativtageren og den store økonomiske bidragyder til et nyt rådhus på torvet, og han forærede byen det fine springvand på torvet foran rådhuset.


Det var også Schmeltz, der via testamentariske gaver gjorde muligt at etablere byparken. Der var også afsat en sum penge til på et tidspunkt at bidrage til at få nedrevet den store karrè på midten af torvet, og dertil stiftede han en lang række godgørende legater.


Du kan læse lokalhistorikeren Lotte Fangs illustrerede beretning om O.H. Schmeltz herManufakturhandler CARL ANDERSEN ( 1862-1926) blev kun 14 år gammel ansat som handelslærling  hos Schmeltz, og Carl Andersen avancerede til førstemand og den naturlige arvtager som "O.H. Schmeltz Eftf.", da Schmeltz lod sig pensionere i 1893.


Det er nemt at forestille sig, at der har været et næsten far/søn-forhold mellem de to, og Carl Andersen fortsatte på mange måder den livsstil som Schmeltz havde valgt.


Carl Andersens donationer til byen er nok mindre kendte end forgængerens, men ud over diverse genstande til rådhusets indretning, var det Carl Andersen der forestod opstillingen af "Roar og Helge", og ham, der i sit testamente betænkte både Schmeltz Stiftelse med 50.000 kr.  og Roskilde by med forretningsejendommen på Rådhustorvet.